VÅRT ARBETE - DIN SÄKERHET

VÅRT ARBETE

 

När man arbetar i spårmiljö utsätts man för stora risker, det är därför väldigt viktigt att säkerhetsarbetet utförs korrekt och fokuserat

 

Vårt arbete utgår alltid från att de som arbetar i spårmiljö ska känna sig trygga och säkra när man utför sina arbetsuppgifter och att vi följer de regler som gäller.

GOD PLANERING

- DIN SÄKERHET

 

Vår styrka är att vi i huvudsak arbetar med säkerhet i spårmiljö, vilket gör att vi blir väldigt fokuserade på uppgiften.

-

En god planering är nyckeln till hög säkerhet.

-

Vårt arbetsområde är hela Sverige

SoS

Behörighet:Skydds & Säkerhetsplanerare

Skydds & Säkerhetsledare

 

TILLSYNINGSMAN

Behörighet:

 

 

A/E/L-Skydd

Vägvakt

Samt

BASÄSKYDD

 

KOPPLINGSLEDARE/

ELSÄKERHETSLEDARE

Kontaktledninganläggning


TDOK 2015:0223, Tdok 2014:0415, SS-EN 50110 utgåva 3, TDOK 2016:0289


Tunnel, Bergsskärningar och brobesiktningar

- är ett urval av de uppdrag vi arbetar med.

Vi står för säkerheten under arbeten med bl.a tunnlar, bergsskärningar & brobesiktningar.

Vi är alltid väl förberedda och ser till att ha en god lokalkännedom innan arbetet påbörjas 

för att få en så kort starttid och etablering som möjligt, utan att tumma på säkerheten.       

 

Vi samarbetar tätt med Easthills AB som har en gedigen erfarenhet och kunskap kring planering av säkerhetsarbete i spårmiljö och dess elanläggningar.

KONTAKTA OSS FÖR DIN SÄKERHET

info@vtcab.se

0704- 585 585

Copyright @ All Rights Reserved