_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Välkommen till VTC AB

Din partner inom säkerhet och elsäkerhet för arbeten i spårmiljö.

_______________________________________________________________________________________________________

VTC AB är ett litet företag som är ungt i branschen, men är väldigt hänvgiven sin uppgift.

 

Alla arbeten i spårmiljö ställer höga krav på säkerhetspersonalen. Vi sätter säkerheten i absolut fokus och arbetar nära uppdragsgivaren för att få ett så framgångsrikt samarbete som möjligt.

 

Vi hjälper till med säkerheten inom spårbyten, kontakledningsarbeten, tunnel/bergsskärningar, provborrningar mm.

 

Vi erbjuder:

 

- Skydds & säkerhets ledare, SoS Ledare

- Tillsyningsman, TSM

- Kopplingsledare

- Elsäkerhetsledare

 

Vi innehar alla intyg som krävs för att utföra dessa uppdrag, behörig installatör samt ID06.

_______________________________________________________________________________________________________

Västerås Trade & Consulting, VTC AB

Aspvägen 26, 722 31 Västerås

0704 - 585 585

info@vtcab.se